>

Kort om 91 L

FN-bataljon 91L fanns på plats i södra Libanon mellan noverber 1986 och maj 1987, när bataljonen kom ner till Libanon i noverber fanns sedan augusti redan ett sjukhuskompani (L13) på plats. 91L blev den först svenska underhållsbataljonen i Libanon.

Det skulle bli ett antal underhållsbataljoner i Libanon fram till 1995 och 118L. 91L var en del av United Nation Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

Campen

Området vi härbärgerade på var döp till Camp Carl Gustaf och hade före 91L tillhörs den franska underhållsbataljon som vi hade ersatt.

Mitt uppdrag - PX:et

PX är en förkortning av Post Exchange det vi i Svergie kallar för marketenteri. Här kan soldaterna lägga delar av sin sold på personliga saker, som t ex frimärken, drycker, snacks och andra vederkvickelse. Den svenska bataljonens PX hade naturligtvis en central och viktig roll. Och när 91L tog över och installerade sig på "Camp Carl Gustaf" så fick bygget av PX:et högsta prioritet. Vid sjukhuskompaniets Camp Syliva fanns sedan tidigare ett PX och det skull nu fungera som filial till huvudPX:et på Camp Carl Gustaf. Nyårsafton 1986 gick det att göra de första inköpen i PX:et då kunde man införskaffa både nyårscigarrer och champange i butiken. Officell invigning var det först den 31 januari 1987.

Jag törs nog påstå att det svenska PX:et var det bästa inom hela UNIFIL och att det verifierades av alla besökare vi hade. Personligen så anslöt jag inte förrän i februari 1987, jag kom då ner till Libanon tillsammans med sjukhuskompani L14 som skulle avlösa L13. Jag skull ersätta den person som ansvarat för PX:et på Camp Silvia. Från början var det meningen att jag skulle gå över till förådskompaniet i maj och tillhöra detta kompani under 92L.

Fritiden

Under tiden i missionen så hade man mer eller mindre tid till fritid. Personligen upplevde jag det som om det alltid fanns massor att göra och att det var omöjligt att hinna med alla olika resor till alla intressanta platser som fanns inom räckhåll.

"Prästaresan" var nästan ett måste. Under tre dagar fick man följa med på en resa till alla de platser som man under hela uppväxten hört talas om och läst om, först var det söndagsskola, sedan skolan religionslektioner och så småningom konfirmationsundervisningen. Nu fick man möjlighet att se alla dessa platser.

Men det var även så att som en del av PX:et så kände man att man bidrog till att göra den fritid som fanns så trevlig som möjligt för all pesonal, främst i den svenska bataljonen. Israel var ett vanligt utflyktsmål t ex under helger där man kunde koppla av och leva lite "civilliv".

Ett annat sätt att tillbringa fritiden på var genom motion, även om det inte fanns några stora områden att jogga på så gick det utmärkt att springa mellan sjukhuskompaniet och transportkompaniet.

[Startsidan]  [Gästboken]  [Fotografier]  [Länkar